Department of Government
 
17 July, 2019

 

Political protest in Norway

Political protest in Norway

   

Publications relating to the TOLEDO project:

 

By Sven Oskarsson & Sten Widmalm  

Political Tolerance in India - Descriptions and Explanations from the Heartland in Asian Survey. 2013. Vol. 53. Number 3. Pp. 533-558.

Red.  (2010). Myt eller verklighet - om samband mellan demokrati och ekonomisk tillväxt. Norstedts förlag, Stockholm.

Red. (2010). Prometokrati - mellan demokrati och diktatur. Studentlitteratur, Lund.

2008, 23 September. Svenskt bistånd överspelat av kapitalistiska diktaturer. Dagens Nyheter.

2008. Tolerance and Democracy in Liberal and Authoritarian Market Economies, Conference on Authoritarian Capitalism. Maison Louis Carré, Paris: Glasshouse Forum. 

By Sven Oskarsson, Karolina Hulterström and Sten Widmalm

(2010) Tolerance in Challenging Political Environments in Uganda, Kenya, India, and Pakistan. Statsvetenskaplig Tidskrift. Issue 1. 2010. Pp. 105-112.

By Sven Oskarsson

(2010) Oskarsson, S. and Ottosen, E. Does Oil Still Hinder Democracy? Journal of Development Studies. 46: 6. Pp. 1067-1083.

By Sten Widmalm

(2012) Med kärnvapen som insats. In ”Tungan på vågen – Vågmästare och balanspartier.” Makadam Förlag, (Editors: Jenny Björkman and Björn Fjaestad).  

Det finns alternativ till nationalismen. Respons. Nr. 2. 2012.

(2010).  Hvor mye folkelig deltakelse kan Indias demokrati håndtere? In Ruud, A. E. and Heierstad, G. (Eds.) Demokrati på indisk. Oslo: Unipub.

(2009). Indiens författningskultur – enighet om att vara olika. In A. Mellbourn (Ed.), Författningskulturer – Konstitutioner och politiska system i Europa, USA och Asien. Lund: Sekel Bokförlag.

(2009). Pakistan behöver hjälp. Sydsvenskan.

(2008). Decentralisation, Corruption and Social Capital - From India to the West. Los Angeles: SAGE Publications.

(2008, 13 June). Pengarna bakom terrorn. Dagens Nyheter.

(2008). Rikta ljuset mot öst. Dagens Nyheter.

(2008). Rätten att få vara eljest. In S. Gustavsson, J. Hermansson & B. Holmström (Eds.), Statsvetare ifrågasätter. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis.

(2007, 19 November). Militär behövs i Darfur. Sydsvenskan.

(2007). The Return of the Periphery. Forum for Development Studies(2).

(2006). Indian Devolution, Axess.

(2006). Kashmir in Comparative Perspective - Democracy and Violent Separatism in India. Oxford: Oxford University Press.

(2006). Valobservatörer gjorde mer skada än nytta. Axess, 34-37.

(2006). Watching African Democracy. Axess, 34-37.

(2006). Western aid - more of a  hinderance than help? Axess, 23-25.

(2006). Västvärldens stjälpande hand. Axess, 38-40.

(2005). Commentary on Welzel, Inglehart and Deutch. Journal of Civil Society, 1(3), 283-286.

(2005). Explaining Corruption at the Individual and Village Level - Findings From a Study of the Panchayati Raj Reforms in India. Asian Survey, 45(5).

(2005). Tolerance in India. India Review, 4(3).

(2005). The Utility of Bonding Social Capital. Journal of Civil Society, 1(1).

 

Social Capital. Journal of Civil Society, 1(1).

 

 

 

By Sven Oskarsson & Sten Widmalm  

Political Tolerance in India - Descriptions and Explanations from the Heartland in Asian Survey. 2013. Vol. 53. Number 3. Pp. 533-558.

Red.  (2010). Myt eller verklighet - om samband mellan demokrati och ekonomisk tillväxt. Norstedts förlag, Stockholm.

Red. (2010). Prometokrati - mellan demokrati och diktatur. Studentlitteratur, Lund.

2008, 23 September. Svenskt bistånd överspelat av kapitalistiska diktaturer. Dagens Nyheter.

2008. Tolerance and Democracy in Liberal and Authoritarian Market Economies, Conference on Authoritarian Capitalism. Maison Louis Carré, Paris: Glasshouse Forum. 

By Sven Oskarsson, Karolina Hulterström and Sten Widmalm

(2010) Tolerance in Challenging Political Environments in Uganda, Kenya, India, and Pakistan. Statsvetenskaplig Tidskrift. Issue 1. 2010. Pp. 105-112.

By Sven Oskarsson

(2010) Oskarsson, S. and Ottosen, E. Does Oil Still Hinder Democracy? Journal of Development Studies. 46: 6. Pp. 1067-1083.

By Sten Widmalm

(2012) Med kärnvapen som insats. In ”Tungan på vågen – Vågmästare och balanspartier.” Makadam Förlag, (Editors: Jenny Björkman and Björn Fjaestad).  

Det finns alternativ till nationalismen. Respons. Nr. 2. 2012.

(2010).  Hvor mye folkelig deltakelse kan Indias demokrati håndtere? In Ruud, A. E. and Heierstad, G. (Eds.) Demokrati på indisk. Oslo: Unipub.

(2009). Indiens författningskultur – enighet om att vara olika. In A. Mellbourn (Ed.), Författningskulturer – Konstitutioner och politiska system i Europa, USA och Asien. Lund: Sekel Bokförlag.

(2009). Pakistan behöver hjälp. Sydsvenskan.

(2008). Decentralisation, Corruption and Social Capital - From India to the West. Los Angeles: SAGE Publications.

(2008, 13 June). Pengarna bakom terrorn. Dagens Nyheter.

(2008). Rikta ljuset mot öst. Dagens Nyheter.

(2008). Rätten att få vara eljest. In S. Gustavsson, J. Hermansson & B. Holmström (Eds.), Statsvetare ifrågasätter. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis.

(2007, 19 November). Militär behövs i Darfur. Sydsvenskan.

(2007). The Return of the Periphery. Forum for Development Studies(2).

(2006). Indian Devolution, Axess.

(2006). Kashmir in Comparative Perspective - Democracy and Violent Separatism in India. Oxford: Oxford University Press.

(2006). Valobservatörer gjorde mer skada än nytta. Axess, 34-37.

(2006). Watching African Democracy. Axess, 34-37.

(2006). Western aid - more of a  hinderance than help? Axess, 23-25.

(2006). Västvärldens stjälpande hand. Axess, 38-40.

(2005). Commentary on Welzel, Inglehart and Deutch. Journal of Civil Society, 1(3), 283-286.

(2005). Explaining Corruption at the Individual and Village Level - Findings From a Study of the Panchayati Raj Reforms in India. Asian Survey, 45(5).

(2005). Tolerance in India. India Review, 4(3).

(2005). The Utility of Bonding Social Capital. Journal of Civil Society, 1(1).

 

Social Capital. Journal of Civil Society, 1(1).

 

 

   

 

Election activists in Uganda

 

 

 

Election activists in Uganda